Stödlinjen

Spelande på nätet är både underhållande och spännande, men ibland kan det gå för långt och vissa börjar spela utanför sina begränsningar. Med hjälp av en stödlinje kan du få hjälp att ta sig ur ett spelberoende genom att dels få konkreta tips på vad du ska undvika, men det är också en plats för de anhöriga. Att vara ärlig med sitt problem både för sig själv och sin omgivning är ett stort steg på vägen mot hjälp. Du kan kontakta stödlinjen via chatt, telefon eller webbformulär och får då stöd och råd genom motiverande samtal.

Skillnaden mellan spelproblem och spelberoende

Det brukar ofta pratas om spelproblem och spelberoende vilket skiljer sig åt. Har du spelproblem innebär detta att du överlag har svårt att kontrollera ditt spelande som får stort inflytande på ditt övriga liv så som hälsa, ekonomi och socialt umgänge. Besvär inom hälsan kan exempelvis vara ångest, sömnsvårigheter och missbruk av exempelvis alkohol eller droger. Ekonomiska problem innebär att du har skulder på grund av ditt spelande. Sociala konsekvenser kan bli att konflikter med familj och vänner uppstår på grund av spelandet eller att du har svårt att sköta vardagliga sysslor som jobb eller skola. Är du däremot spelberoende behövs en professionell bedömning göras av yrkeskunnig person som läkare, psykolog eller socionom. Bedömningen grundar sig på vissa kriterier där ett visst antal måste uppfyllas. Det kan exempelvis handla om att du enbart tänker på spel, att du har försökt sluta spela men att det inte går samt att du känner att du måste öka dina spelutgifter för att känna spänning.Misstänker du att du har spelproblem eller är spelberoende bör du kontakta stödlinjen för att få hjälp, detta gäller också för dig som tror att någon i din omgivning riskerar att hamna i spelproblematik. Det finns även stödföreningar utplacerade runtom i landet där du kan få prata med likasinnade.